TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Chiatsea

Chi betekent levenskracht/levensenergie. De naam Chiatsea komt voort uit het feit dat ik mijn eigen levensenergie oplaadt door te wandelen aan zee (met mijn hond). Daarnaast is Chiatsea ook gevestigd in Noordwijk (aan Zee) en is de visie van de praktijk het opheffen van blokkades en het vergroten en in balans brengen van de Chi bij mijn cliënten.

Traditional Chinese Medicine

Vanuit de Traditional Chinese Medicine (TCM) komt de visie dat ziekte/klachten hebben te maken met disbalans in onze levenskracht, de Chi (of ook wel geschreven als Qi).
TCM is een geneeskundig systeem dat al duizenden jaren wordt toegepast en steeds verder wordt uitgewerkt en uitgediept. Binnen de TCM zijn verschillende behandelmethoden mogelijk, te denken aan Acupunctuur, Chinese kruiden, Shiatsu, TuiNa, Qigong, Moxa en Cupping. De TCM streeft er naar mensen gezond te houden en is niet alleen gericht op de klacht/de ziekte. Het is één van de oudste traditionele geneeskundige systemen.

De TCM benadert ziekte en klachten op een heel andere wijze dan wij binnen de westerse geneeskunde gewend zijn. De klacht/ziekte wordt gezien als een uiting van een disharmonie van het geheel, de totale mens. Uitzoeken waar de oorzaak ligt van een klacht, waarom en welke aspecten er meespelen, is daarbij van essentieel belang. Binnen de TCM is preventie van ziekte enorm belangrijk, dus zorgen dat je niet ziek wordt.

Yin en Yang

Chi bestaat uit twee componenten; Yin en Yang. Yin en Yang zijn twee elkaar aanvullende energieën, het zijn geen absolute begrippen. Iets is altijd Yin t.o.v. iets anders dat Yang is en andersom. Yin en Yang zijn in evenwicht met elkaar en vullen elkaar aan. Het één kan niet bestaan zonder het andere, zoals de dag overgaat in de nacht en er een wisseling van de seizoenen is. Wanneer dit evenwicht verstoord is spreken we van een disbalans in energie.

Het gehele lichaam, zowel aan de buitenzijde (in de armen/benen/huid) als intern in de diverse organen, wordt verbonden door meridianen. De Chinezen spreken over Chi en Bloed (Xue) dat door de meridianen stroomt en het lichaam voorziet van voedingstoffen èn informatie, om op die manier een balans van Yin en Yang te scheppen. De stroming van Chi en Xue kan geblokkeerd raken en een opstopping/stagnatie geven. Dit uit zich in druk of pijn met gezondheidsklachten, denk aan hoofdpijn en buikpijn. Er kan ook sprake zijn van te weinig energie waardoor er een leegte/deficiëntie ontstaat met bijv. vermoeidheidsklachten tot gevolg. De diverse behandeltechnieken vanuit de TCM bevorderen de bloedsomloop, stimuleren het immuunsysteem, verminderen blokkades en pijn, stimuleren de werking van de organen, regenereren en vitaliseren, verminderen spanning, moeheid en bevorderen helderheid van geest.

Wanneer een lichaamssysteem of element/functie volgens de Chinese geneeskunde wordt behandeld werkt deze dus op alle niveaus (lichamelijk, geestelijk en emotioneel). Het holistische uitgangspunt staat binnen de TCM centraal.